Trang chủ / Thí nghiệm - Thực nghiệm / Nghiên cứu thực nghiệm về cấp phối đá dăm gia cố xi măng từ vật liệu tại mỏ đá Phước Tân – Đồng Nai tong xây dựng kết cấu áo đường

Nghiên cứu thực nghiệm về cấp phối đá dăm gia cố xi măng từ vật liệu tại mỏ đá Phước Tân – Đồng Nai tong xây dựng kết cấu áo đường

Thông tin tác giả:

1 Trương Văn Đoàn – Trường Đại học Thủy lợi

2 Nguyễn Đức Trọng – Trường Đại học Giao thông vận tải

3 Nguyễn Hữu Phong – Tổng công ty GTVT Sài Gòn  TNHHMTV

Link chi tiết bài viết: KHTN_2016_Doan

Nên lựa chọn

Đại học Thủy Lợi phía nam đào tạo chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản – Xu hướng mới trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động quốc tế

Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2019, Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi tổ chức Lễ Bế giảng chương trình đào tạo kỹ sư làm việc tại Nhật Bản khóa 1 (chương trình TCT) và Khai giảng chương trình TCT khóa 2.