Trang chủ / Liên Hệ

Liên Hệ

Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu thực nghiệm, Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Địa chỉ: Số 2 Trường sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 66766679 – Hotline: +84 78 5666677
Email: tttv-nctn@tlu.edu.vn