Trang chủ / Liên kết đào tạo / Tiếng Nhật ngắn hạn

Tiếng Nhật ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh khóa học tiếng Nhật ngắn hạn khóa 3

Chương trình tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp do Trung tâm xây dựng sẽ giúp các bạn học viên có điều kiện áp dụng ngay tiếng Nhật vào trong các hoạt động giao tiếp sơ cấp; Đồng thời cung cấp, tổng hợp những kĩ năng cơ bản để tham dự kì thi đánh giá năng lực tiếng Nhật chuẩn quốc tế JLPT N4-N5.

Xem thêm »

Thông báo tuyển sinh khóa học tiếng Nhật ngắn hạn

Chương trình tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp do Trung tâm xây dựng sẽ giúp các bạn học viên có điều kiện áp dụng ngay tiếng Nhật vào trong các hoạt động giao tiếp sơ cấp; Đồng thời cung cấp, tổng hợp những kĩ năng cơ bản để tham dự  kì thi đánh giá năng lực tiếng Nhật chuẩn quốc tế JLPT N4-N5

Xem thêm »